Isolatiepagina.nl
U bevindt zich hier: Startpagina » Gevelisolatie

Gevelisolatie

Warmteverlies niet-ge´soleerde gevel is groot

(gepleisterde gevel)

Gevelisolatie levert forse energiebesparing op

Het isoleren van uw gevel is tezamen met dakisolatie en vloer/kruipruimte-isolatie de meest rendabele isolatiemethode. De overeenkomst tussen deze verschillende isolatietoepassingen is dat het om grote vlakken gaat waardoor er veel energie verloren kan gaan. Met gevelisolatie wordt veel energie bespaard tegen relatief lage investeringen. Bijvoorbeeld bij het isoleren van spouwmuren is de verbouwingsoverlast minimaal en het isolatieresultaat maximaal.

Gevelisolatie heel rendabel

Isoleren van uw gevel

Gevelisolatie heeft meerdere voordelen. Naast de kostenbesparing op de energie wordt uw woning veel comfortabeler: u heeft geen last van koude buitenmuren en geluidsoverlast wordt ingeperkt. Met gevelisolatie kunt u gemiddeld per jaar 275 m3 gas besparen, wat een besparing van 10-15% op uw jaarlijkse energierekening betekent. Op deze en volgende pagina's kunt u mee lezen over de verschillende soorten gevelisolatie.

Drie manieren van gevelisolatie

Buitenmuur isolatie Een buitengevel heeft enkele belangrijke functies: bescherming van de binnenkant tegen de element...

Binnenmuur isolatie Het isoleren van een binnenmuur gebeurt in de regel door middel van een zogenaamde voorzetwand. D...

Spouwmuur isolatie Heeft u een woning met een bouwjaar van voor 1980 ? Dan bestaat de kans dat de spouwmuren van uw ...

Voordelen gevelisolatie

  • kostenbesparing op energie
  • geen koude en vochtige buitenmuren meer
  • minder gehorige muren (geluidsisolerend)
  • geen aantasting van gevel

Besparing door gevelisolatie:

Met gevelisolatie kunt u gemiddeld per jaar 275 m3 gas besparen, wat een besparing van 10-15% op uw jaarlijkse energierekening betekent. Daarnaast zijn er subsidieregelingen voor het isoleren van uw gevel (en voor andere onderdelen van de woning).

(Ver)bouwvergunning nodig ?

Per 1 januari 2003 zijn de regels voor verbouwingen versoepeld waardoor voor na-isolatie geen bouwvergunning noodzakelijk is zolang de buitengevel niet wordt gewijzigd en er geen ingrepen zijn aan dragende wanden en vloeren. Wanneer de constructie wel wijzigt heeft u een lichte bouwvergunning nodig.

Altijd Bouwbesluit

Of u nu zelf isolereert, of u nu wel of geen vergunning nodig hebt: er moet altijd volgens het Bouwbesluit nageïsoleerd worden waarbij er voldaan moet worden aan eisen op gebied van veilighedi, gezondheid , bruikbaarheid en energiezuinigheid (bv. de isolatiewaarde). Ook als opdrachtgever blijft u te allen tijde verantwoordelijk !